Mere om septiktanke

Aliquam suscipit libero nisi, at molestie ante malesuada et. Sed vitae lorem vel lectus ullamcorper tincidunt in sit amet diam. Fusce gravida a lectus vel interdum. Ut varius condimentum est, sit amet volutpat urna malesuada ac. Sed libero tellus, volutpat sed malesuada sit amet, tempor non urna. Phasellus nec erat ut magna elementum mattis fermentum nec leo. Suspendisse in viverra diam, in sagittis mi. Proin nibh sem, imperdiet sed quam ut, suscipit lobortis est. Suspendisse urna leo, mollis id ipsum vel, tincidunt fermentum metus. Fusce feugiat vitae nibh sed malesuada. Proin lobortis blandit arcu.

Suspendisse quis bibendum dolor. Aenean consectetur dignissim lectus, ac malesuada augue. Vivamus laoreet mauris quis sodales tincidunt. Proin nunc ante, rutrum sed justo maximus, lacinia ornare eros. Praesent diam ante, porta sit amet dapibus at, sollicitudin a velit. Suspendisse maximus odio nec justo auctor efficitur. Cras pulvinar erat mattis, bibendum justo et, gravida enim. Nulla diam est, fringilla id lacinia a, dapibus at felis. Morbi vitae odio ut urna ullamcorper mollis. Sed a porttitor tortor.

Hvad er forskellen på en samletank og et nedsivningsanlæg?

En samletank er en lukket tank. Og et nedsivningsanlæg har udløb fra tanken, hvor spildevandet løber ud i sivestrenge, som er gravet ned på grunden. Fra disse sivestrenge nedsiver spildevandet lokalt på din grund.

Da samletanken er lukket, vil den blive langsomt fyldt af husstandens forbrug af spildevand.

Der er stor forskel på samletank og septiktank. En samletank opsamler alt spildevand og et nedsivningsanlæg er en trekammertank hvor det flydende spildevand nedsives lokalt og en slamsuger tømmer fækalierne.

 

Hvor stor skal en samletank være?

Teknologisk Institut anbefaler, at sommerhuse/kolonihaver bør have en tankstørrelse på 2.500-3.000 l og helårsbeboelser bør have en tankstørrelse på 5.000 – 6.000 l. Størrelsen afhænger af hvor meget spildevand, der tilføres, og hvor ofte tanken ønskes tømt.

Er det en større bolig med over 10 personer, bør man vælge en f.eks. en 7000 liters samletank, som denne fra Watercare: Watercare 7000 liters samletank.

 

Hvordan fungere en samletank?

En samletank er en lukket beholder til spildevand. Tanken har ingen afløb, og spildevandet flyder derfor over, hvis den ikke bliver tømt.

Samletanken tømmes af en slam suger, der kører slammet til behandling på et af Forsyningens renseanlæg.

Regnvand bør nedsives separat. Via f.eks. en faskine. Samletanke er kun beregnet til husspildevand – toiletter, køkken og bad.

 

Er der nogen foranstaltninger du skal tage, når der er grundvand over tank-niveau?

Alle WaterCares tanke er testet og godkendt med grundvand til terræn – men ikke over terræn.

I tilfælde med grundvand på terræn niveau, kan det give god mening at hæve opføringsrøret over terræn, således at du sikrer, at vandet ikke kan trænge ind ved dækslet.

 

Hvordan kan vi undgå at der siver grundvand ned i samletanken? Evt. i samlingen mellem tank og opføringsrør.

Den samling der er mellem tank og opføringsrør laves med den medfølgende tætningsring. Det er gennemtestet hos WaterCare og det lukker 100% tæt i samlingen.

 

Der skal opdriftsikres.

Det er vigtigt at opdriftssikre tanken – evt. brug  forankringssæt – se hvordan i installationsvejledningen som du finder ved WaterCares produkt for forankringssæt.

 

Hvor ofte skal en samletank tømmes?

Bundfældningstanke, septiktanke, trix-tanke, flerkammer-tank el.lign. tanke, samt samletanke skal tømmes mindst 1 gang årligt.

Den årlige tømning er også med til, at spildevandsanlægget forbliver velfungerende. Tømmes tanken ikke, vil slamkammeret i tanken blive fyldt op, og slam og andre urenheder vil fortsætte videre til sivedræn eller ud i vandløbet. Dog ikke for samletanke, hvor spildevandet ikke kan nedsive, da det er en lukket tank.

Samletanke er lukkede beholdere uden afløb og forurener derfor ikke lokalt. Denne form for anlæg kræver normalt flere årlige tømninger med faste intervaller, som er tilpasset den enkelte brugers belastning på tanken. Således afgør tankens størrelse og hvor ofte, samt hvor meget spildevand husstanden producerer. (især lange bade kan fylde tanken hurtigere op.)

De fleste kommuner tilbyder faste tømningsaftaler. Og ellers kan man frit vælge et slamsugerfirma til at tømme ved akutte behov.

Hvis der monteres en VA-alarm i samletanken, så får man en alarm via lyd og lys, når tanken skal tømmes.

 

Hvad koster det at få gravet og monteret en samletank?

Der er flere faktorer som spiller en rolle for prisen på gravearbejdet. Nogle af faktorerne er bl.a. antal kloakledninger der skal graves ned, mængden af jord som skal køres bort, tilgængelig for maskiner og reetablering af have, græs mv.  Det anbefales at kontakte nogle kloakmestre og indhente pris på denne opgave.

For de fleste kolonihaver og sommerhuse områder, vil entreprenøren typisk lave en skitse over hvor kloakken og samletanken skal graves ned. Dernæst sendes dette til haveforeningen. Først når ansøgningen til foreningen er blevet godkendt kan ansøgningen til kommunen sendes afsted. Ansøgningen til kommunen kan du evt. høre om din autoriserede kloakmester virksomhed vil stå for.

Godkendelser og certificeringer for samletanke, samt information fra miljøstyrelsen:

Der findes i dag ingen formel godkendelse af samletanke i Danmark – så der forlægger altså ingen krav omkring dette, da man pt. bare henviser til fx godkendelsen fra bundfældningstanke, olieudskillere osv.

Vi har frivilligt valgt at lave decideret tankattester på vores samletanke i størrelserne 3,3 og 5 m3. Det er din garanti for at tanken er godkendt til humant affald, CE-mærket, strømnings- og styrketestet i henhold til EN 12566-1.

Hvad gør jeg hvis der skal køre biler henover hvor tanken skal være nedgravet?

Der findes så vidt vi ved ikke en samletank på det danske marked, som klarer trafik belastning fra personbiler.

Den løsning vi ofte ser er, at der støbes en betonplade over tanken, som aflaster på den omkringliggende jord.

Se yderligere detaljer i denne installationsvejledning fra WaterCare.

Således kan du blot købe en alm. Samletank, som denne: https://kloakgods.dk/nedsivningsanlaeg-samletanke/samletank-3300-l-watercare-223193177/

 

Nedsivningsanlæg – hvad er forskellen på et anlæg med tryk og gravitation?

Et nedsivningsanlæg består af en trekammertank, hvor spildevandet bliver fordelt i tanken, således at fækalierne bundfælles i ét kammer for sig selv, som skal tømmes af en slamsuger når den er fyldt. Det flydende spildevand løber videre til et andet kammer, hvorfra det enten pumpes eller selv løber ud i sivestrenge og derfra nedsives lokalt på grunden.

Et nedsivningsanlæg til tryk, bruger en pumpe til pumpe spildevandet ud i sivestrengene. Sivestrengene til tryk er i 40mm og fittings hertil er oftest spænd-fittings, så rørene ikke ryger fra hinanden under det tryk som kommer når strengene fyldes.

Oftest er pumpen integreret i selve bundfældningstanken(nedsivningsanlægget), hvor det via en integreret fordelerbrønd, fordeles ud i strengene. Man kan også
vælge at stille en pumpebrønd og fordelerbrønd uden for tanken og montere disse separat.  

Til gravitationsanlæg løber spildevandet af sig selv ud i sivestrengene via tyngdekraften. Sivestrenge til gravitation er i 110mm.

Danske WaterCare har i mange år været markedsleder på tanke til det danske marked. WaterCare leverer tanke i høj kvalitet og hos kloakgods.dk har vi Danmarks laveste priser på alle slags tanke fra WaterCare.

Vi har også både nedsivningsanlæg / bundfældningstanke / trix-tanke / trekammertanke, som blot er nogle af benævnelserne for nedsivningsanlæg, fra Wavin og Uponor.